QLS EXPRESS

Firma QLS Sp. z o.o. proponuje usługi w zakresie transportu drogowego zarówno PTL jak i FTL
oraz drobnicowego. Chcesz wysłać 33 palety do Francji? A może 2 palety do Niemiec?
My Ci w tym pomożemy. Kompleksowo zajmiemy się całą obsługą procesu transportowego.

W ofercie QLS Express oferujemy:

  • transport drogowy całopojazdowy (FTL) krajowy oraz międzynarodowy
  • transport drogowy częściowy (PTL) krajowy oraz międzynarodowy
  • transport drobnicowy krajowy oraz międzynarodowy
  • przesyłki kurierskie krajowe i międzynarodowe
  • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów transportu
  • ubezpieczenie towaru w całym łańcuchu procesu logistycznego
  • usługi magazynowania i przeładunkowe.

Z uwagi na nasilające się procesy globalizacji świata, sukces będą mogły odnieść wyłącznie te firmy,
które wykażą się umiejętnością przystosowania do panujących warunków, jak również będą potrafiły
wyjść naprzeciw stale rosnącym potrzebom potencjalnych klientów. Firma QLS Sp. z o.o. wychodzi
naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom swoich klientów, kładąc nacisk na szkolenia i rozwój swoich
pracowników. Dzięki takim szkoleniom jesteśmy w stanie organizować dla naszych klientów transporty z zakresu:

  • towarów określanych jako ADR
  • ładunków ponadgabarytowych
  • ładunków wymagających temperatury kontrolowanej

Dzięki dynamicznej współpracy z kilkuset przewoźnikami z całej Polski jak i Europy Qls Sp.
z o.o. jest w stanie zaoferować szeroki wachlarz usług spedycyjnych i przewozowych o
zasięgu krajowym i międzynarodowym. Partnerzy/dostawcy są w tym wypadku dla firmy
integralnym ogniwem łańcucha komunikacyjnego. Każdy dostawca, z którym firma zamierza
nawiązać współpracę, zanim zostanie włączony do systemu partnerskiego QLS Sp. z o.o.
musi przejść obszerną weryfikację jakościową.

Serdecznie Zapraszamy do korzystania z Naszych usług!