logo qls

Dane kontaktowe :

Nasz adres

ul. Przędzalniana 60
15-688 Białystok

KRS: 0000475611
NIP: 5423233116
REGON: 200805097

Nasze telefony

+(48) 887 745 863

+(48) 507 787 761

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktu zwrotnego. Więcej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez QLS sp. z o.o. z siedzibą we Białymstoku moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

Mniej
Oświadczam, że Spółka przed przesłaniem jej moich danych osobowych ujętych w formularzu udzieliła mi wszystkich wymaganych prawem informacji. Więcej
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest QLS sp. z o.o. z siedzibą we Białymstoku przy ul.Przędzalniana 60 NIP: 5423233116.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu - co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
  5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia - co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres info@alumast.eu lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
  7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
  8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (przy czym Spółka informuje, że w przyszłości zostanie on zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Mniej

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com